[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Przypisy - organizacje


Narodowy Związek Chłopski

(Organizacja Niepodległościowa Ludowa)
1912-1917

Stronnictwo zorganizowane zostało w 1912 r. przez działaczy, którzy w wyniku rozłamu w 1908 r., dokonanego w Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym na tle prowadzania polityki rusofilskiej i rezygnacji z postulatu odbudowy niepodległego państwa polskiego, opuścili szeregi endecji i skupili się wokół wydawanego przez byłego czołowego działacza SN-D i Ligi Narodowej, Aleksandra Zawadzkiego nielegalnego pisma "Polska".

Stronnictwo działało na terenie Królestwa Polskiego, głosząc hasła solidaryzmu społecznego, dążąc do uświadomienia narodowego wsi oraz uaktywnienia chłopstwa w dziedzinie kulturalno-oświatowej i społeczno-gospodarczej.

W kwestii rozwiązania sprawy polskiej Narodowy Związek Chłopski reprezentował orientację proaustriacką.

Narodowy Związek Chłopski wchodził w skład: