e-mail: ibidem@lodz.pdi.net
Strona Wydawnictwa Ibidem Wykaz chronologiczny   Wykaz tematyczny Nasze linki historyczne
Nowości

Informacje ogólne

  1. Niniejsza witryna ma charakter niekomercyjny. Zachęcamy do umieszczania na swoich stronach linków do tej strony, jak też stron poszczególnych dokumentów.
  2. Jej celem jest powszechne udostępnienie materiałów źródłowych z historii Polski XIX-XX w. i powiązanych z dziejami Polski dokumentów z historii powszechnej tego okresu.
    Strony zawierające dokumentację fotograficzną oznaczone są znakiem .
    Strony zawierające dokumenty z historii powszechnej oznaczone są znakiem .
  3. Prezentowane teksty są pozbawione komentarzy, gdyż mają mówić same za siebie i dać Czytelnikowi możność wyrobienia sobie własnego zdania na dany temat.
  4. Natomiast, zgodnie z zasadą stosowaną w wydawnictwach źródłowych, starać się będziemy podawać informacje o poszczególnych osobach, organizacjach, wydarzeniach, występujących w tekstach lub na zdjęciach. Opracowane one będą na podstawie dostępnych wydawnictw informacyjnych, a nie specjalnych badań.
  5. Według naszych informacji, autorskie prawa majątkowe do umieszczonych tu materiałów źródłowych nie istnieją lub wygasły, lub też umieszczenie tych materiałów możliwe jest w niniejszym wyborze ("wypisach") na zasadzie szczególnych przepisów obowiązującego prawa autorskiego. Jeśli posiadasz informację, że jest inaczej, napisz do nas, a zostaną one usunięte.
  6. Wyrażane w prezentowanych tekstach źródłowych opinie i poglądy w większości nie są zgodne z opiniami i poglądami autorów niniejszego wyboru ("wypisów"). Prezentowane są one dla celów naukowych i dokumentacyjnych, a nie politycznych lub propagandowych. Choć często sami chcielibyśmy, aby niektóre z nich nie były nigdy wygłoszone, to uważamy, że, aby niniejszy zbiór był obiektywny, muszą być one tu zamieszczone.