[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Przypisy - biografie


Wartha Witold

oficer zawodowy, pułkownik dyplomowany
(1889-1967)

Przed 1914 r. oficer w armii rosyjskiej, w czasie I wojny światowej we Francji: od 1917 r. oficer-instruktor w armii gen. Józefa Hallera. W wojnie polsko-sowieckiej brał udział jako dowódca pułku piechoty. Po 1926 r. szef wydziału w Oddziale III Operacyjnym Sztabu Generalnego, następnie do 1935 r. szef Biura Inspektora Generalnego Sił Zbrojnych, w latach 1935-1939 szef Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.