[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Przypisy - biografie


Hipolit Śliwiński

polityk, architekt
(1866-1932)

Urodzony 8 sierpnia 1866 r. w Gródku Jagiellońskim w rodzinie inteligenckiej. Architekt z zawodu, był właścicielem własnego biura budowlanego.

Od 1901 r. radny miejski Lwowa Przed I wojną światową związany z ruchem niepodległościowym, m. in. członek Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W 1911 r. jeden z założycieli Stronnictwa Postępowo-Demokratycznego we Lwowie, jako przedstawiciel którego od 1911 do 1918 roku był posłem do parlamentu austriackiego. Jeden z aktywnych działaczy niepodległościowych, organizator ruchu strzeleckiego w galicji, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, członek Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Naczelnego Komitetu Narodowego.

W latach 1919-1927 poseł na Sejm. Do 1924 r. członek Polskiego Stronnictwa Ludowego-Lewicy. W 1924 r. wstąpił do Związku Chłopskiego, był członkiem jego władz naczelnych i wiceprzewodniczącym klubu sejmowego. Po połączeniu się Związku Chłopskiego ze Stronnnictwem Chłopskim, został członkiem Rady Naczelnej tej partii. Usunięty z niej został 9 grudnia 1927 r. za działalność propiłsudczykowską.

Wydawca, przewodniczący spółki wydającej dziennik "Wiek Nowy" we Lwowie.

Zmarł 11 czerwca 1932 r. we Lwowie.