[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


1939 sierpień 29, Warszawa

Oświadczenie polskiego wiceministra spraw zagranicznych Jana hr. Szembeka wobec ambasadorów W. Brytanii i Francji w Warszawie

 

  1. Koncentracja wojsk niemieckich na granicy polskiej wzrasta bez przerwy,
  2. Wkroczenie wojsk niemieckich do Słowacji stanowi dalsze zagrożenie Państwa Polskiego.
  3. Incydenty graniczne oraz działania agresywne Rzeszy na terenie Wolnego Miasta Gdańska nie pozostawiają wątpliwości co do agresywnych zamiarów Rzeszy.
  4. Rząd polski otzzymał z najpoważniejszych źródeł, w tym od rządu brytyjskiego, wyraźne ostrzeżenie o zamiarze niemeckiej napaści na Polskę przez zaskoczenie, i to w najbliższych dniach.
  5. W tych warunkach Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek rządu zadekretował powszechną mobilizację.
  6. Mobilizacja powszechna jest jedynie uzupełnieniem wydanych już zarządzeń wojskowych, które postawiły w pogotowiu bojowym 3/4 armii polskiej.
  7. Wprowadzenie stanu wojennego nie jest zamierzone. Zarządzenia towarzyszące zwykle mobilizacji zostaną ograniczone do minimum.
  8. Polityka polska nie ulega zmianie.

Źródło:
H. Batowski, Agonia pokoju i początek wojny (sierpień-wrzesień 1939), Poznań 1969, s. 185-286.

Powrót do wykazu chronologicznego