Wydawnictwo Ibidem


Marek Styczyński
Ratio a Λόγος: jedno czy dwoje? O filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego. Zbiór rozpraw


Zamieszczone w tym tomie rozprawy są propozycją zrozumienia rosyjskiego filozofowania. Powstały w wyniku dwóch, pozornie nieprzystających do siebie zainteresowań badawczych. Pierwszy – to filozofia rosyjska. Drugi – to filozofia kultury Leszka Kołakowskiego. Jego Obecność mitu jest […] doskonałym narzędziem do uchwycenia odmienności filozofii rosyjskiej, jej swoistej „formy”, na czym „obecność mitu” właśnie polega: czy to w wersji religijnej, czy w agresywnie ateistycznej, wcielonej w marksizm-leninizm, by użyć tego zapomnianego pojęciowego amalgamatu. To narzędzie to podział na analityczny i mitologiczny pień kultury, autorstwa Kołakowskiego, przy czym w filozofii rosyjskiej owa dystynkcja wyraźnie akcentuje przewagę pnia mitologicznego nad analitycznym. Podobnie traktuję publicystykę polityczną Andrzeja Walickiego, a to z uwagi na jego interpretację komunistycznej doktryny.
Zbyteczne dodawać, że praca niniejsza to próba jedynie, zaprezentowana na ograniczonym materiale empirycznym. Nie wszystkie też rozprawy w proponowanym tomie poddają się bezdyskusyjnie zaproponowanej interpretacji. Na ogół jednak, pisząc je, przyświecała mi myśl, by poza zwyczajną prezentację poglądów – używając wspomnianego narzędzia – iść w kierunku większego zrozumienia odmienności rosyjskiej wersji „umiłowania mądrości”, której mitologiczna projekcja jest […] jej raison d’être. Zaproponowane przez Kołakowskiego narzędzie dotyczy wprawdzie kultury zachodniej, lecz dlatego właśnie zdawało mi się celowe jego użycie; nie po to, by  wielkość rosyjskiego myślenia umniejszać, lecz by ukazać jego różnicę w stosunku do zachodniego.

(ze Wstępu)


ss. 196
Format B5
Rok wyd. 2012
Cena 25 zł (z VAT)Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl