Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Andrzej de Lazari i Tatiana Rongińska (red.)
Polacy i Rosjanie – przezwyciężanie uprzedzeń = Поляки и Русские – преодоление предубеждений

Tom ten jest kolejnym efektem projektu badawczego o wzajemnych uprzedzeniach Polaków i Rosjan, zrealizowanego w 2004 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych przez grupę polskich i rosyjskich uczonych we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Rok wyd. 2006
Format B5, 449 s., ilustracje
Cena 35,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl