Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Adam F. Kola

Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym


W pracy porównano ze sobą „klasyczne” słowianofilstwo czeskie i rosyjskie doby romantyzmu. Autor w szerokim rysie historycznym wskazuje na oświeceniowe podstawy myśli słowianofilskiej, jak również na niemieckie korzenie tej orientacji. Następnie omawia i porównuje wybrane kategorie: naród, język, lud, stosunek do Zachodu, Europy oraz dążenie do doskonałości wewnętrznej. Wskazuje, iż za słowianofilstwo sensu stricto uznać możemy jedynie słowianofilstwo czeskie, gdyż w przypadku rosyjskiego należałoby raczej mówić o rusofilstwie.


Rok wyd. 2004
Format B5, 168 s.
Cena 12,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl