Wydawnictwo Ibidem


Ernest Wyciszkiewicz

Współczesna Rosja wobec Zachodu

“Przeklęty problem” Zachodu jako punktu odniesienia od rozważań o Rosji od kilku wieków należy do kanonu najważniejszych zagadnień poruszanych przez rosyjską myśl filozoficzną, historiozoficzną, publicystykę, literaturę i propagandę. Tradycyjnie ambiwalentny stosunek do Zachodu, oscylowanie pomiędzy ślepym naśladownictwem a całkowitym odrzuceniem znajduje odbicie w ideologiczno-politycznych sporach toczących się we współczesnej Rosji, w której na gruzach dawnego systemu, w warunkach ideologicznej próżni i z chęci zdefiniowania na nowo pojęcia "rosyjskości" ponownie zwrócono oczy na Zachód. W rywalizacji o przyszły kształt państwa spotkały się trzy niejednorodne obozy: zaciekłych wrogów Zachodu snujących utopijną wizję autarkicznej Rosji, zokcydentalizowanych liberałów pragnących zaszczepienia na rosyjskim gruncie zachodnich ideałów i poszukiwaczy niejasnej “trzeciej drogi”. Nową dynamikę do tego nazbyt statycznego układu sił wniósł prezydent Putin, sprawiając, że ponownie w kwestii dalszego rozwoju Rosji istnieje więcej pytań niż odpowiedzi.

Rok wyd. 2003
Seria Idee w Rosji
Firmat B5, 154 s.
Cena 14,00 zł
Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl