Wydawnictwo Ibidem


Bożena Żejmo 

Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej

W niejednej opinii literatura rosyjska dźwiga na sobie ciężar dodatkowych zadań. Wielokrotnie pisarz-Rosjanin wkraczał na arenę filozofii lub filozof-Rosjanin z konieczności przeistaczał się w pisarza. Podobne relacje łączyły literaturę i etykę. Wprawdzie wiele dzieł literatury światowej niesie ze sobą przesłanie etyczne, ale to właśnie w Rosji literatura zastąpiła etykę teoretyczną. Książka Bożeny ¯ejmo traktuje o poszukiwaniu przez pisarzy rosyjskich (tzw. prozaików “wiejskich” oraz dysydentów, a także przez Aleksandra Sołżenicyna) wartości w zmieniającym się świecie, opisuje ich twórczość, która jest przede wszystkim manifestem wartościującym postawy i problemy, zawierającym wskazówki moralnego postępowania.


Format B5, 206 s., bibliografia, indeks osobowy
Seria Idee w Rosji
Rok wyd. 2000
Nakład wyczerpanyCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl